ده گل برتر «دیمیتار برباتوف» برای شیاطین سرخ

این گلزن بلغارستانی تیم منچستر یونایتد در دوره آلکس فرگوسن، خاطرتان هست؟ اگر نه با دیدن این ده گل بی نظیر حتما او را به یاد می آورید ......

این گلزن بلغارستانی تیم منچستر یونایتد  در دوره آلکس فرگوسن، خاطرتان هست؟ اگر نه با دیدن این ده گل بی نظیر حتما او را به یاد می آورید.

تگ ها


منچستر یونایتد لیگ برتر فوتبال