ده گل برتر «رئال مادرید» در مسیر قهرمانی در لالیگا 2017-2016

رئال مادرید با قهرمانی در لالیگا و لیگ قهرمانان فصلی فوق العاده را تحت هدایت زین الدین زیدان گذراند ......

رئال مادرید با قهرمانی در لالیگا و لیگ قهرمانان فصلی فوق العاده را تحت هدایت زین الدین زیدان گذراند. در این ویدیو مروری بر ده گل برتر شاگردان زیدان در فصل اخیر خواهیم داشت.

تگ ها


رئال مادرید لالیگا فوتبال