ده گل برتر «نوک پا»در تاریخ فوتبا

ضربه نوک پا در فوتبال یکی از غریزی ترین حرکات این ورزش است. وقتی یک کودک برای اولین بار با توپ بازی می ک ......

ضربه «نوک پا» در فوتبال یکی از غریزی ترین حرکات این ورزش است. وقتی یک کودک برای اولین بار با توپ بازی می کند، اولین چیزی که به ذهنش می آید این است که توپ را محکم با نوک پاهای خود شوت کند.

در این ویدئو ده گل برتر از بازیکنان بزرگ در بازی های بزرگ را خواهید دید که با نوک پا گل های بی نظیری را به ثمر رسانده اند.