ده گل برتر هانوفر در راه صعود به «بوندسلیگا 2»

پرونده فصل بوندسلیگای دو با صعود هانوفر و اشتوتگارت به دسته اول فوتبال آلمان به پایان رسید ......

پرونده فصل بوندسلیگای دو با صعود هانوفر و اشتوتگارت به دسته اول فوتبال آلمان به پایان رسید. ده گل برتر تیم قدیمی وحید هاشمیان در راه صعود به بوندسلیگا را با هم ببینیم.