ده گل برتر «هری کین» برای تاتنهام

هری کین برای سومین سال پیاپی به درخشش برای تاتنهام ادامه داد و در نهایت به عنوان بهترین گلزن جهان در سال 2017 انتخاب شد ......

هری کین برای سومین سال پیاپی به درخشش برای تاتنهام ادامه داد و در نهایت به عنوان بهترین گلزن جهان در سال 2017 انتخاب شد. به این مناسبت مروری بر ده گل برتر او داشته باشیم.

تگ ها


هری کین تاتنهام لیگ برتر فوتبال