ده گل برتر PES 2017

با اینکه بازی پی اس در چند سال اخیر از فیفا عقب مانده، اما از جهاتی همچنان بر رقیب خودش در این صنعت برتری دارد ......

با اینکه بازی پی اس در چند سال اخیر از فیفا عقب مانده، اما از جهاتی همچنان بر رقیب خودش در این صنعت برتری دارد. در مقایسه با بازی فیفا سرعت و هیجان بیشتر و آسان تر بودن گل زنی از مزایای بازی پی اس است. در این ویدیو می توانید ده گل برتر این بازی در سال 2017 را ببینید و با گل های برتر فیفا مقایسه کنید.