دورتموند پیشنهاد آرسنال برای خرید اوبامیانگ را رد کرد

پیشنهاد آرسنال برای خرید اوبامیانگ بیش از 50 میلیون پوند بوده اما این رقم مورد قبول دورتموند واقع نشده است ......

پیشنهاد آرسنال برای خرید اوبامیانگ بیش از 50 میلیون پوند بوده اما این رقم مورد قبول دورتموند واقع نشده است.

کیکر چند روز قبل خبر داد که اولین پیشنهاد آرسنال به ارزش 50 میلیون یورو توسط دورتموند رد شده و اکنون اسکای اسپورتس اعلام کرده که پیشنهاد بیش از 50 میلیون پوندی توپچی ها نیز دورتموند را راضی نکرده است.

به نظر می رسد دورتموند بر سر مبلغ 70 میلیون یورو پافشاری خواهد کرد و قصد ندارد از موضعش عقب نشینی کند. آرسن ونگر اشاره کرده بود که مذاکرات دو باشگاه بر سر اوبامیانگ نهایی نشده است و احتمال دارد ژیرو به عنوان بخشی از پروسه انتقال به دورتموند بپیوندد.

تگ ها


اخبار روز پیر امریک اوبامیانگ بورسیا دورتموند فوتبال