دورهمی ستاره‌های NBA در کریسمس!

از سری مجموعه کله ها این بار سراغ دورهمی ستاره های NBAدر جشن سال نو رفتیم ......

از سری مجموعه کله ها این بار سراغ دورهمی ستاره های NBA  در جشن سال نو رفتیم. ببینیم استیفن کری و لبران جیمز سال نو میلادی رو چطوری جشن گرفته اند.