دور اول نیمه نهایی «لیگ قهرمانان» به روایت آمار

دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان با پیروزی قاطعانه رئال و یووه تمام شد تا این دو تیم به احتمال قوی دیدار فینال را در شهر کاردیف برگزار کنند ......

دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان با پیروزی قاطعانه رئال و یووه تمام شد تا این دو تیم به احتمال قوی دیدار فینال را در شهر کاردیف برگزار کنند. آمارهای جالبی درباره دو دیدار این مرحله تقدیم تان می شود.