دور اول نیمه نهایی «لیگ قهرمانان» به روایت آمار

دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان با پیروزی قاطعانه رئال و یووه تمام شد تا این دو تیم به احتمال قوی دیدار فینال را در شهر کاردیف برگزار کنند ......

دیدارهای رفت مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان با پیروزی قاطعانه رئال و یووه تمام شد تا این دو تیم به احتمال قوی دیدار فینال را در شهر کاردیف برگزار کنند. آمارهای جالبی درباره دو دیدار این مرحله تقدیم تان می شود.

تگ ها


UEFA Champions League فوتبال