دوستی جالب موتورسوارانی که رقیب همدیگرند!

ماروین ماسکین و جیسون آندرسن، ورزشکاران حرفه ای FMX در پیست مسابقات رقیب یکدیگرند اما هر روز کنار هم تمرین می کنند و سعی می کنند به همدیگر روحیه بدهند ......

ماروین ماسکین و جیسون آندرسن، ورزشکاران حرفه ای FMX در پیست مسابقات رقیب یکدیگرند اما هر روز کنار هم تمرین می کنند و سعی می کنند به همدیگر روحیه بدهند. سری به دوستی جالب بین این دو موتور سوار بزنیم.