دومین شکست فصل «توپچی ها» مقابل «تافی ها»

در آغاز هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس اورتون در خانه 2-1 آرسنال را شکست داد ......

در آغاز هفته شانزدهم لیگ برتر انگلیس اورتون در خانه 2-1 آرسنال را شکست داد. این دومین شکست آرسنال در این فصل بود.