دومین فاجعه دلخراش مصدومیت در المپیک ریو

پس از صحنه دلخراشی که چندی پیش در رشته ژیمناستیک و در ماده پرش خرک برای سمیر آیت سعید، ژیمناست فرانسوی رخ داد و استخوان پای او هنگام فرود آمدن شکست، دومین مصدومیت وحشتناک المپیک 2016 در رشته وزنهبرداری رخ داد جایی که آندرانیک کاراپتیان در دومین تلاش خود در حرکت یکضرب برای برداشتن وزنه 195 کیلوگرم دچار حادثه شد و آرنج دست چپ وی برگشت ......

پس از صحنه دلخراشی که چندی پیش در رشته ژیمناستیک و در ماده پرش خرک برای سمیر آیت سعید، ژیمناست فرانسوی رخ داد و استخوان پای او هنگام فرود آمدن شکست، دومین مصدومیت وحشتناک المپیک 2016 در رشته وزنه‌برداری رخ داد جایی که آندرانیک کاراپتیان در دومین تلاش خود در حرکت یک‌ضرب برای برداشتن وزنه 195 کیلوگرم دچار حادثه شد و آرنج دست چپ وی برگشت.

تگ ها


اخبار ویژه المپیک