دومین پیروزی کمیل قاسمی در المپیک 2016

کمیل قاسمی، کشتی گیر وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشورمان در دومین تقابل كمال عبدالمطلب از مصر را با نتیجه ۷ بر صفر برد و به یک چهارم نهایی صعود كرد ......

کمیل قاسمی، کشتی گیر وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشورمان در دومین تقابل كمال عبدالمطلب از مصر را با نتیجه ۷ بر صفر برد و به یک چهارم نهایی صعود كرد ...

کمیل قاسمی، کشتی گیر وزن ۱۲۵ کیلوگرم کشورمان در دومین تقابل كمال عبدالمطلب از مصر را با نتیجه ۷ بر صفر برد و به یک چهارم نهایی صعود كرد.