دوچرخه سواران ایرانی ریو به خط پایان نرسیدند

مسابقه دوچرخه سواری المپیک ۲۰۱۶ ریو در ماده استقامت جاده در حالی به پایان رسید که هیچ کدام از سه رکابزن ایران نتوانستند به خط پایان برسند ......

مسابقه دوچرخه‌ سواری المپیک ۲۰۱۶ ریو در ماده استقامت جاده در حالی به پایان رسید که هیچ کدام از سه رکابزن ایران نتوانستند به خط پایان برسند.

مسابقه دوچرخه ‌سواری المپیک 2016 ریو در ماده استقامت جاده به مسافت 237.5 کیلومتر برگزار شد و با قهرمان رکابزن بلژیکی به پایان رسید.

در این رقابت قادر میزبانی، میر صمد پورسیدی و آروین معظمی گودرزی حضور داشتند که البته هیچ کدام از آنها نتوانستند به خط پایان برسند. این شرایط در حالی رقم خورد که پورسیدی و میزبانی در میانه مسیر به زمین خورده بودند، البته به جز سه رکابزن ایران، 76 دوچرخه‌ سوار دیگر نیز نتوانستند به خط پایان برسند.

ملی ‌پوشان ایران در حالی نتوانستند به خط پایان برسند که پیش از اعزام امیدواری زیادی برای موفقیت آنها وجود داشت و حتی فدراسیون برای ‌شان پاداش نیز تعیین کرده بود، اما این پاداش نیز نتوانست انگیزه ‌ای برای به پایان بردن رقابت شود.

تگ ها


دوچرخه‌سواری جاده