دوچرخه سواری کوهستان در طبیعت بکر نروژ (دوبله)

نروژ کشوریست با طبیعت خاص, که افراد مختلف را از نقاط مختلف دنیا شیفته و جذب خودش می کند ......

نروژ کشوریست با طبیعت خاص, که افراد مختلف را از نقاط مختلف دنیا شیفته و جذب خودش می کند. یکی از دوچرخه سواران مطرح جهان به نام «مکن» تصمیم گرفته تا پس از یکبار دوچرخه سواری در این منطقه, بار دیگر به این منطقه بازگردد و نمایش خود را کامل کند. سگش هم او را در این سفر همراهی می کند. 

تگ ها


اکستریم اکستریم اسپورتس