دو انتصاب در باشگاه تراکتورسازی

مدیرعامل باشگاه تراکتور دو نفر از معاونین خود را منصوب کرد....

مدیرعامل باشگاه تراکتور دو نفر از معاونین خود را منصوب کرد.

مهندس صادقیان طی احکامی جداگانه معاون ورزشی و معاون فرهنگی باشگاه تراکتور را منصوب کرد.

به گزارش مدال، غلامرضا صادقیان مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی امشب پس از بازگشت از استانبول به تبریز با حضور در محل باشگاه، پس از برگزاری جلسه، طی احکامی جداگانه دکتر میرمعصوم سهرابی را به‌ سمت معاونت ورزشی و دکتر محمد نصیری را به سمت معاونت فرهنگی هلدینگ تراکتور منصوب کرد.

اخبار مرتبط:
اتفاق تلخ برای مدیرعامل تراکتورسازی