دو برداشت از افشاگری مدال/ سید جلال قربانی کدام تاکتیک؟

......

 

کاپیتان تیم ملی حالا بی محابا خود را در زمره منتقدان سرمربی پرتغالی تیم ملی نمایان می سازد.

به گزارش خبرنگار مدال، خبری با این مضمون که؛ کی روش قبل از جام جهانی از سیدجلال حسینی خواسته تا خودش خداحافظی کند بعد از انتشار از سوی مدال با بازتاب هایی دو سویه روبرو شد که ناشی از برداشت های مختلف مخاطبان است.

سید جلال امروز در حمایت از بازیکنان دعوت نشده تیم ملی پستی را منتشر کرد و متعاقبا دیگر پرسپولیسی ها به انتقاد از این عدم دعوت پرداختند؛ نمونه اش افشین پیروانی.

کاپیتان پرسپولیس که بعنوان بزرگتر، در کنار محبوبیت مقبولیت قابل توجهی در این تیم دارد همان کاری را را نجام داد که انتظار می رفت؛ حمایت از بازیکنانی که او و هواداران آنها را شایسته پوشیدن پیراهن تیم ملی می دانستند.

اما این حمایت او یک پیام ویژه در دل خود داشت؛ علنی شدن انتقادات سیدجلال از عملکرد کی روش.

او بعد از خط خوردن از جام جهانی هر چند پست های منتقدان جدی کی روش مثل علی کریمی و مهرداد میناوند را لایک کرد اما سکوتش را نشکست تا در آن سکوتش کورسوی امیدی برای دعوت مجدد به اردوی تیم ملی نهفته باشد اما حالا می داند تا وقتی مرد پرتغالی باشد او نخواهد بود.

اما درباره خبر امروز مدال دو برداشت وجود دارد. برخی بر این نظر هستند که وی نمی خواسته در تاکتیک غیرفنی کی روش بازی کند؛ تاکتیکی با این محور که؛ خودت خداحافظی کن! به گمان عده ای، کی روش هم با علم به جایگاه و محبوبیت سیدجلال می خواسته توپ را در زمین او بیندازد. اما برداشت دوم این است که چون مرد پرتغالی از نظر فنی اعتقادش به این مدافع را از دست داده می خواسته او خودش کنار برود و به این شکل، شان او حفظ شود.

با تمام این برداشت ها و اتفاقات به نظر می رسد داستان کنارگذاشته شدن کاپیتان سرخپوشان از تیم ملی ادامه دارد و واکنش امروز سیدجلال جرقه علنی شدن یک جنگ پنهان خواهد بود.

تگ ها


فوتبال