دو تن از مقامات باشگاه های عربستان دستگیر شدند

در ادامه اتفاقاتی که در وضعیت سیاسی عربستانی ها در حال رخ دادن است مقامات دو باشگاه الاتحاد و الرائد به جرم فساد دستگیر شدند ......

در ادامه اتفاقاتی که در وضعیت سیاسی عربستانی ها در حال رخ دادن است مقامات دو باشگاه الاتحاد و الرائد به جرم فساد دستگیر شدند.

"، دستگیری های مختلف از سوی مقامات عربستانی باعث شد تا این کشور این روزها با درگیری ها و فعل و انفعالاتی دست و پنجه نرم می کند و در ادامه این دستگیری ها روز گذشته مقامات دو باشگاه الاتحاد و الرائد نیز دستگیر شدند.

کمیته نظارت و ارزیابی عربستان در این باره اعلام کرد انار الحلیلی، رئیس باشگاه الاتحاد عربستان و عزیز الطوایری به به همراه تعداد از مقامات دو باشگاه به جرم فساد و تزویر دستگیر شدند و در به دنبال بررسی این موضوع هستیم تا بتوانیم اسنادی مبنی بر بی گناهی آنها از تمامی اتهامات به دست بیاوریم.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال