دو سال با خاطرات خوش مسی، نیمار و سوارز

از اولین بازی مثلث مخوف خط حمله بارسلونا دو سال گذشته است. به این مناسبت نگاهی به عملکرد این سه طی این ......

از اولین بازی مثلث مخوف خط حمله بارسلونا دو سال گذشته است. به این مناسبت نگاهی به عملکرد این سه طی این مدت داشته باشیم.

تگ ها


لالیگا فوتبال