دو عنوان نایب قهرمانی برای ایران در وزنه‌برداری

دو نماینده نوجوان و جوان ایران نایب قهرمان آسیا شدند....

به گزارش مدال و به نقل از ایسنا، رقابت دسته ۱۰۲ کیلوگرم وزنه برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا به صورت همزمان برگزارشد و هر دو نماینده ایران عنوان نایب قهرمانی را به دست آوردند.

در رده نوجوانان، حسین عمادی با رکورد ۱۴۷یکضرب، ۱۷۵ دوضرب و مجموع ۳۲۱ کیلوگرم نایب قهرمان شد.

در رده جوانان نیز ابوالفضل جمعه پور با رکورد ۱۵۴ یک ضرب، ۱۸۸ دوضرب و مجموع ۳۴۲ کیلوگرم عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد.

وزنه برداران قزاقستان و ازبکستان برایهر دو رده نوجوانان و جوانان وزنه زدند.

نتایج به شرح زیر است:


* دسته ۱۰۲ کیلوگرم قهرمانی نوجوانان آسیا:

۱- آنتروپوف از قزاقستان۱۵۸+۱۹۸=۳۵۶ کیلوگرم
۲- حسن عمادی از ایران۱۴۷+۱۷۵=۳۲۱ کیلوگرم
۳- خمیدوف از ازبکستان ۱۳۱+۱۶۴=۲۹۵ کیلوگرم

* دسته ۱۰۲ کیلوگرم قهرمانی جوانان آسیا

۱-آنتروپوف از قزاقستان۱۵۸+۱۹۸=۳۵۶ کیلوگرم
۲-ابوالفضل خاکپور از ایران۱۵۴+۱۸۸=۳۴۲ کیلوگرم
۳-خوجیف از ازبکستان ۱۵۲+۱۸۱=۳۳۳ کیلوگرم

بیشتر بخوانید:

یک نقره و دو برنز، حاصل تلاش نماینده ایران

نایب قهرمانی افشین طاهری با یک طلا و دو نقره

 

 

تگ ها


وزنه برداری وزنه‌برداری