دو مدال نقره برای ایران در دو و میدانی قهرمانی آسیا

دررقابت های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا که به میزبانی تهران در حال برگزاری است، میلاد میری در ماده هفت گانه صاحب مدال نقره شد و علی محبی در همین ماده برنز گرفت ......

دررقابت های دو و میدانی داخل سالن قهرمانی آسیا که به میزبانی تهران در حال برگزاری است، میلاد میری در ماده هفت گانه صاحب مدال نقره شد و علی محبی در همین ماده برنز گرفت. محمد بنی آدم نیز در پرش با نیزه به مدال نقره رسید.
در ادامه رقابت های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران و در ماده هفتگانه ورزشکار کویتی پس از 2 روز رقابت با کسب 5228 امتیاز به عنوان قهرمانی و مدال طلا دست یافت.
پس از این ورزشکار کویتی، میلاد میری با امتیاز 4842 به مدال نقره رسید. علی محبی دیگر ورزشکار کشورمان هم با 4728 امتیاز حائز مدال برنز شد.
در ضمن محمد معتمدی نیا با 3624 امتیاز و حجت کاظم از افغانستان هم با 1955 امتیاز به ترتیب در مکان های پنجم و ششم قرار گرفتند.
محمد بنی آدم پرنده کشورمان در ادامه رقابت های دوومیدانی داخل سالن قهرمانی آسیا در تهران با رکرود 5.20 متر به مدال نقره پرش با نیزه دست یافت.
این در حالی بود که پرنده قزاق هم رکورد 5.20 متر را ثبت کرد اما به علت خطا کمتر نسبت به بنی آدم به مدال رسید.
همچنین نماینده کویت هم در مکان سوم قرار گرفت.

تگ ها


اخبار روز دو و میدانی