دو نامزد سوتی برتر دروازبان‌ها در سال 2016

سال 2016 رو به پایان است و دروازه بان هایی که سوتی دادند منتظرند تا شاید سال جدید برایشان شانس جدیدی بیاورد، اما این دو دروازه بان باید یکی دو سال دیگه منتظر بمونند تا خاطره سوتی هاشون از ذهن مردم پاک بشود ......

سال 2016 رو به پایان است و دروازه بان هایی که سوتی دادند منتظرند تا شاید سال جدید برایشان شانس جدیدی بیاورد، اما این دو دروازه بان باید یکی دو سال دیگه منتظر بمونند تا خاطره سوتی هاشون از ذهن مردم پاک بشود.

تگ ها


فوتبال