دو گل کاشته در سه دقیقه انگلیس را غرق کرد!

در دور جدید مسابقات مقدماتی جام جهانی روسیه اسکاتلند در حالی که تا دقیقه 86 یک بر صفر از انگلیس عقب بود با دو کاشته دیدنی از لی گریفیس طی سه دقیقه بازی را برد تا ایران تنها تیمی باشد که در این مسابقات هنوز گلی را دریافت نکرده است ......

در دور جدید مسابقات مقدماتی جام جهانی روسیه اسکاتلند در حالی که تا دقیقه 86 یک بر صفر از انگلیس عقب بود با دو کاشته دیدنی از لی گریفیس طی سه دقیقه بازی را برد تا ایران تنها تیمی باشد که در این مسابقات هنوز گلی را دریافت نکرده است.

تگ ها


فوتبال