دژاوو در بوندسلیگا؛ دو گل مثل هم!

در اتفاقی عجیب در تاریخ بوندسلیگا دو گل شبیه به هم در یک بازی اتفاق افتاد ......

در اتفاقی عجیب در تاریخ بوندسلیگا دو گل شبیه به هم در یک بازی اتفاق افتاد.

تگ ها


بایر لورکوزن Bundesliga فوتبال