دیدارهای برتر ایران در « لیگ جهانی والیبال »: ایران 3 آرژانتین 2

در آستانه شروع لیگ جهانی والیبال مروری بر دیدارهای برتر ایران در دوره های قبلی خواهیم داشت ......

در آستانه شروع لیگ جهانی والیبال مروری بر دیدارهای برتر ایران در دوره های قبلی خواهیم داشت. در آخرین قسمت این مجموعه برد مهیج سه بر دو برابر آرژانتین در تهران (2016) را دوباره مرور می کنیم.

تگ ها


لیگ جهانی والیبال والیبال