دیدارهای برتر ایران در «لیگ جهانی والیبال»: ایران 3 بلغارستان 1

در آستانه شروع لیگ جهانی والیبال مروری بر دیدارهای برتر ایران در دوره های قبلی خواهیم داشت ......

در آستانه شروع لیگ جهانی والیبال مروری بر دیدارهای برتر ایران در دوره های قبلی خواهیم داشت. در چهارمین قسمت این مجموعه برد قاطع سه بر یک برابر بلغارستان (2016) را دوباره مرور می کنیم.

تگ ها


لیگ جهانی والیبال والیبال