دیدارهای برتر ایران در «لیگ جهانی والیبال»: ایران 3 صربستان 2

در آستانه شروع لیگ جهانی والیبال مروری بر دیدارهای برتر ایران در دوره های قبلی خواهیم داشت ......

در آستانه شروع لیگ جهانی والیبال مروری بر دیدارهای برتر ایران در دوره های قبلی خواهیم داشت. در دومین قسمت این مجموعه برد دراماتیک سه بر دو برابر صربستان در تهران (2016) را دوباره می بینیم.