دیدارهای برتر تاریخ جام جهانی (19) آلمان – هلند(1974)

در نوزدهمین قسمت دیدارهای برتر تاریخ جام جهانی سراغ برد دو بر یک آلمان برابر هلند با درخشش گرد مولر در فینال جام جهانی 1974 میرویم ......

در نوزدهمین قسمت دیدارهای برتر تاریخ جام جهانی سراغ برد دو بر یک آلمان برابر هلند با درخشش گرد مولر در فینال جام جهانی 1974 می‌رویم.

تگ ها


جام جهانی 2018 فوتبال