دیدارهای برتر جام جهانی(26) آلمان-برزیل (2014)

در بیست و ششمین قسمت مجموعه بهترین دیدارهای تاریخ جام جهانی سراغ برد تاریخی هفت بر یک آلمانها برابر برزیل میزبان در جام جهانی 2014 میرویم ......

در بیست و ششمین قسمت مجموعه بهترین دیدارهای تاریخ جام جهانی سراغ برد تاریخی هفت بر یک آلمان‌ها برابر برزیل میزبان در جام جهانی 2014 می‌رویم.

تگ ها


جام جهانی 2018 فوتبال