دیدار اینیستا با مسی و یاران قدیمی

در آستانه بازی برابر تاتنهام آندرس اینیستا با حضور در کمپ بارسلونا مسی و دیگر یاران قدیمی خود را حسابی سورپریز کرد ......

در آستانه بازی برابر تاتنهام آندرس اینیستا با حضور در کمپ بارسلونا مسی و دیگر یاران قدیمی خود را حسابی سورپریز کرد.

تگ ها


آندرس اینیستا بارسلونا لالیگا فوتبال