دیدار مدیرعامل تراکتورسازی با لیکنز در فرودگاه

مدیرعامل جدید سرخ‌پوشان تبریز پیش از سفر اعضای این تیم به مازندران با سرمربی و اعضای این تیم دیدار کرد....

مدیرعامل جدید سرخ‌پوشان تبریز پیش از سفر اعضای این تیم به مازندران با سرمربی و اعضای این تیم دیدار کرد.

مدیرعامل جدید باشگاه تراکتورسازی با جرج لیکنز در فرودگاه دیدار کرد.

به گزارش مدال، ایوب بهتاج مدیرعامل جدید باشگاه تراکتورسازی در فرودگاه تبریز با جرج لیکنز سرمربی و حسن آذرنیا مدیر تیم تراکتورسازی دیدار کرد. 

تراکتورسازی برای دیدار مقابل نساجی در حال سفر به مازندران است.

بهتاج روز گذشته به عنوان مدیرعامل جدید باشگاه تراکتورسازی انتخاب شد.