دیوار دفاعی ۱۱ نفره هم مانع گل نشد

در این فیلم بازیکنان دانمارکی با ۱۱ نفر درون دروازه ایستادند ولی مانع گلزنی هلندی‌ها نشدند....

تگ ها


ورزش فوتبال دانمارک