دی فرانچسکو: از کسب سه امتیاز خوشحالم

اوزه بیو دی فرانچسکو بعد از برد مقابل امپولی با بیان اهمیت سه امتیاز کسب شده به تحسین از نمایش شاگردانش پرداخت ......

اوزه بیو دی فرانچسکو بعد از برد مقابل امپولی با بیان اهمیت سه امتیاز کسب شده به تحسین از نمایش شاگردانش پرداخت.

دی فرانچسکو بعد از این دیدار گفت: ما می توانستیم بهتر کار کنیم اما از کسب 3 امتیاز خوشحالم. در نیمه اول  بهتر از نیمه دوم بازی کردیم. امپولی تیم شایسته ای نشان داد اما کاپوتو را به خوبی مهار کردیم تا نتواند علیه تیم ما کاری کند. از نمایش پلگرینی راضی ام و همه ما می دانیم چه توانایی هایی دارد. لورنزو دارد به روزهای اوجش نزدیک می شود و در نیمه دوم مجبور شدیم او را به دلیل مصدومیت تعویض کنیم..

دی فرانچسکو در پایان گفت: ما باید نمایش های بهتر از این دیدار انجام دهیم و پله پله رم را به موفقیت برسانیم.

تگ ها


رم سری آ فوتبال