دی فرانچسکو: تیم با ذهنیتی درست و به سختی تمرین می کند

دی فرانچسکو سرمربیآاس رمدر آستانه دیدار تیمش با هلاس ورونا، در نشست مطبوعاتی حاضر شد و در مورد این دیدار گفت: می بینم که تیم با ذهنیتی درست به سختی تمرین می کند ......

 دی فرانچسکو سرمربی آاس رم در آستانه دیدار تیمش با هلاس ورونا، در نشست مطبوعاتی حاضر شد و در مورد این دیدار گفت:

می بینم که تیم با ذهنیتی درست به سختی تمرین می کند. باید دوباره احترام و روحیه لازم را به دست بیاوریم و فردا باید نقطه شروع ما پس از دورانی مایوس کننده باشد. ورونا در بازار ژانویه مخصوصا در خط حمله تقویت شده است. آنها مدافعی محکم مثل وکوویچ را هم اضافه کردند که حتی در اولین بازی اش گل زد. رومولو هم به همان سطح گذشته رسیده است.

از بین الشعراوی و پروتی، یک نفر به میدان می رود. احتمال بازی کردن جنگیز اوندر هم وجود دارد. در مقابل سمپدوریا بدشانس بود وگرنه گلزنی می کرد. هنوز به طور کامل در مسیر پیشرفت نیست اما باید بازی کند تا بهتر شود. در حال بروز نشانه های امیدوارکننده ای است. کم کم فوتبال ایتالیا را درک می کند اما هنوز نمی تواند به خوبی ارتباط زبانی برقرار کند. در مورد ده روسی ریسک نمی کنم و می خواهم بیشتر به او زمان بدهم. برای بازی با بنونتو در هفته آینده آماده خواهد بود.

تگ ها


اخبار روز رم سری آ فوتبال