رئیس ایفمارک خبر برکناری‌اش را تکذیب کرد

رئیس ایفمارک خبر برکناری‌اش از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال را تکذیب کرد....

رئیس  ایفمارک خبر برکناری‌اش از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال را تکذیب کرد.

به گزارش مدال ، صبح امروز خبری منتشر شد مبنی بر تغییرات فدراسیون فوتبال در ایفمارک و برکناری زهره هراتیان رئیس این مرکز پزشکی.
با این حال هراتیان این خبر را تکذیب و اعلام کرد به کارش در ایفمارک ادامه می دهد.
هراتیان ، در این خصوص گفت: چنین خبری صحت ندارد و بنده همچنان رئیس ایفمارک هستم.