رئیس باشگاه پاری‌سن‌ژرمن در دادگاه سوئیس تبرئه شد

رئیس قطری باشگاه پاری‌سن‌ژرمن و رئیس گروه رسانه‌ای «بین اسپورت» در دادگاه سوئیس تبرئه شد....

به گزارش خبرنگار مهر، حدود دو سال پیش بود که دادستان عمومی سوئیس اتهاماتی را به «ناصر الخلیفی» رئیس قطری باشگاه پاری‌سن‌ژرمن فرانسه و رئیس گروه رسانه‌ای بین اسپورت وارد کرد.

الخلیفی متهم بود که با همکاری «جروم وال که» دبیر کل سابق فیفا در حق پخش تلویزیونی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۶ و ۲۰۳۰ مرتکب فساد شده است.

با اعلام سایت «استاد الدوحه»، دادگاه نهایی رسیدگی به این اتهام امروز در دادگاهی در سوئیس برگزار و الخلیفی تبرئه شد در حالی که وال که به ۱۲۰ روز حبس تعلیقی محکوم شده است.

تگ ها


تیم فوتبال پاریسن ژرمن فیفا فساد مالی ناصر الخلیفی سوئیس