رئیس سازمان لیگ فدراسیون کشتی همچنان ماندنی شد

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی گفت: رئیس سازمان لیگ کشتی همچنان به کار خود در این مسئولیت ادامه خواهد داد....

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دبیر با بیان این مطلب افزود: از همان ابتدا با حضور با کاندید شدن نصیرزاده برای فدراسیون پرورش اندام مخالف بودم و فقط به یک شرط با حضور وی موافقت کردم که حتی در صورت انتخاب شدن هم به کار خود در سازمان لیگ ادامه دهد.

وی ادامه داد: با صحبت‌هایی که با نصیرزاده داشتم وی قول داد تمام تلاش خود را انجام دهد تا همزمان با ریاست فدراسیون بدنسازی، در سازمان لیگ کشتی نیز حضور داشته باشد و کارها را به نحو مطلوب پیش ببرد.

دبیر در پایان خاطرنشان کرد: نصیرزاده فرد توانمندی است و امیدوارم که سال آینده لیگ به مراتب بهتر از لیگ امسال داشته باشیم.

تگ ها


فدراسیون کشتی لیگ کشتی بدنسازی