!رئیس سازمان ورزش بسیج ; حاج صفي و شجاعي عذرخواهي كنند تا بخشيده شوند

گفت وگوي اعتماد با رييس سازمان ورزش بسيج كشور درباره موضع داورزني به گزارش مدال به نقل از اعتماد حضور مسعود شجاعي و ا ......

گفت وگوي «اعتماد» با رييس سازمان ورزش بسيج كشور درباره موضع داورزني

به گزارش مدال به نقل از اعتماد حضور مسعود شجاعي و احسان حاج صفي، بازيكنان ملي پوش ايراني باشگاه پانيونيوس يونان در مقدماتي ليگ اروپا مقابل تيم مكابي اسراييل واكنش هاي گسترده اي در داخل و خارج ايران به همراه داشته است. اين دو بازيكن كه در بازي رفت تيم شان را در سفر به اسراييل همراهي نكردند، در بازي برگشت و در حالي كه مچ بندهايي به شكل پرچم ايران به دست داشتند، مقابل حريف به زمين رفتند، آن هم در حالي كه پيش از اين بازي باشگاه يوناني در بيانيه اي از آنها خواسته بود تا با احترام به قراردادشان باشگاه را ياري دهند. باشگاه يوناني در تل آويو و در غياب بازيكنان ايراني يك بر صفر شكست خورد و در بازي برگشت هم با وجود نمايش قابل قبول حاج صفي و شجاعي با گل به خودي پاناگيوتيس كوربوس، مدافع اين تيم شكست خورد.

به دنبال حضور اين دو بازيكن فدراسيون فوتبال ايران ضمن محكوم كردن بازي با انتشار بيانيه اي با اعلام اينكه اين دو نفر «با وجود فشارهاي سنگين وارده از سوي باشگاه يوناني، در ديدار رفت در فلسطين اشغالي حاضر نشده و اين مهم را با پذيرش جريمه هاي مالي رعايت كردند» تصميم در مورد آنها را به «پس از گفت وگوي رو در رو با اين دو بازيكن و لحاظ كردن نظرات قبلي فدراسيون به نامبردگان» موكول كرد. اما در اين بين محمدرضا داورزني در اظهارنظري جالب خبر از محروميت اين دوبازيكن از حضور در تيم ملي داد. اظهارنظر اعلام محروميت از سوي معاون وزير ورزش و جوانان شايد تبعات زيادي از جمله تعليق فدراسيون فوتبال ايران از سوي فيفا را به همراه داشته باشد اما داود آذرنوش، رييس سازمان ورزش بسيج كشور با حمايت از اظهارات داورزني گفت: يك نفر بايد در وزارت ورزش موضع رسمي در اين باره اعلام مي كرد.

 

حضور احسان حاج صفي و مسعود شجاعي برابر تيمي از اسراييل حواشي زيادي را ايجاد كرده است. حتي شما هم محكوم كرديد. نظر شما در اين باره چيست؟

موضوعي كه رخ داد اين بود كه اين بازيكنان بايد پيش از اينكه با باشگاه يوناني قرارداد امضا مي كردند، بندي را در قرارداد قرار مي دادند مبني بر اينكه مقابل تيم هاي اسراييلي بازي نخواهند كرد. حال كه اين اتفاق رخ داد و چنين بندي وجود ندارد، با هزار روش مي توانستند كاري كنند كه برابر تيم اسراييلي به ميدان نروند. حتي اگر با جريمه مواجه مي شدند اما كارشان با ارزش مي شد. البته آنها در قراردادشان آورده شده كه به اسراييل سفر نخواهند كرد. بحث اسراييل موضوعي است كه حضرت امام خميني (ره) تكليف ما را مشخص كرده است. ايشان فرمودند رژيم اسراييل، رژيم نامشروعي است. بعد هم رهبر كشورمان به اين موضوع تاكيد داشتند. اين به اين معني است كه ما دولت اسراييل را به رسميت نمي شناسيم. وقتي هم به رسميت نشناسيم نبايد مقابل آنها قرار بگيريم.

البته تعدادي از ورزشكاران و فوتباليست ها مثل علي كريمي، مهدوي كيا و سردار آزمون هم با انتشار پست هايي در صفحه شخصي خود از اين دو بازيكن حمايت كردند.

به نظر من اين بازيكنان كار نسنجيده اي انجام دادند. شما در كدام كشور سراغ داريد يك فوتباليست يا ورزشكار حرفه اي كه تخلف مي كند عده اي از او حمايت كنند. حمايت فوتباليست ها از حاج صفي و شجاعي كار زشتي بود. ما انتظار داشتيم اين دو بازيكن به خاطر تخلفي كه انجام داده اند عذرخواهي كنند تا بلكه راه رسيدگي به موضوع تخلف آنها هموارتر شود و بخشيده شوند. اما متاسفانه عذرخواهي نكردند. البته هنوز هم براي عذرخواهي دير نشده است. شما مي دانيد داعش زاييده كجاست كه سر امثال شهيد حججي را مي برند؟ حاج صفي و شجاعي بايد اين موضوع را تشخيص بدهند و بدانند ارزش ها كجاست. ما با امريكا مشكل داريم اما ورزشكاران آنها به ايران مي آيند ما هم به امريكا مي رويم. چرا؟ زيرا آن خط قرمز هايي كه براي اسراييل وجود دارد براي امريكا نيست.

در قوانين فيفا آمده شخص ثالث حق دخالت در امور فدراسيون ها را ندارد اما آقاي داورزني كه معاون وزير ورزش و جوانان هستند خبر از محروميت اين دو بازيكن دادند.

اگر آقاي داورزني در اين باره اعلام موضع نمي كرد و تصميم نمي گرفت، ملت ايران تصميم مي گرفتند. جوانان حزب اللهي مملكت تصميم مي گرفتند. آقاي داورزني به عنوان متولي ورزش كشور تصميم گرفتند. اگر فردا آقاي حاج صفي و شجاعي تصميم گرفتند با اسراييل بازي كنند، تكليف ما چه مي شود؟ آقاي داورزني موضع نظام را اعلام كردند.

اگر فيفا روي اين موضوع حساس شود و فوتبال ايران را تعليق كند، چه كسي پاسخگوست؟

فيفا به راحتي تعليق نمي كند. فدراسيون فوتبال هم كميته حقوقي دارند كه اين مسائل را پيگيري مي كنند. اين گونه كه راحت مي گويند تعليق مي شويم، نيست. خودمان كار را سخت مي كنيم.

در ايران قانوني وجود دارد مبني بر اينكه ورزشكاري كه مقابل اسراييل به ميدان رفت محروم شود؟

وقتي حضرت امام مي فرمايند ما اصلا اسراييل را به رسميت نمي شناسيم، يعني چه؟ يعني كه هيچ ارتباطي نبايد با آنها داشته باشيم. رهبر كشورمان فرمودند اسراييل ٢٥ سال آينده روي صفحه روزگار نخواهد بود بعد ما برويم مقابل آنها قرار بگيريم.

اگر آقاي كي روش در اين ميان روي اين دو بازيكن دست بگذارد و بگويد اين دوبازيكن بايد باشند يا من مي روم، موضع فدراسيون چه بايد باشد؟

خب آقاي كي روش بروند. او كه نمي تواند سياست هاي نظام ما را مشخص كند. آقاي كي روش هم عاقلند و بهتر مي دانند خط قرمز هاي يك نظام چيست.

يعني فكر مي كنيد موضوع حاج صفي و شجاعي با يك عذرخواهي حل مي شود؟

ابتدا بايد اين دو بازيكن عذرخواهي رسمي كنند و حتي اگر شده عذرشان را از باشگاه خود بخواهند و به ملت بپيوندند. اگر عذرخواهي نكنند يعني مقابل نظام ايستاده اند. بعد راه براي بخشيده شدن شان هموار مي شود.

 

تگ ها


اخبار روز فوتبال