رئیس فدراسیون هندبال عضو کمیسیون صلح و ورزش شد

طی حکمی از سوی صالحی امیری و بنا بر پیشنهاد محسن رضوانی رئیس کمیسیون، رئیس فدراسیون هندبال به عضویت کمیسیون صلح و ورزش درآمد....

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته ملی المپیک؛ در حاشیه نشست امروز هیات اجرایی کمیته ملی المپیک، طی حکمی از سوی رئیس کمیته ملی المپیک علیرضا پاکدل، رئیس فدراسیون هندبال به عضویت کمیسیون صلح و ورزش کمیته ملی المپیک در آمد.

در این حکم آمده است:
جناب آقای علیرضا پاکدل
رئیس فدراسیون هندبال جمهوری اسلامی ایران
نظر به تخصص و تجربه جنابعالی و بنا به پیشنهاد رییس محترم کمیسیون صلح و ورزش به  موجب این ابلاغ و به مدت دو سال به عنوان عضو کمیسیون صلح و ورزش منصوب  می نماید. امید  است با عنایت به نقش موثر کمیسیونها به عنوان مراکز تصمیم سازی و کارگروه های مشورتی هیات اجرایی ضمن بهره مندی از ظرفیتها و فرصتهای موجود تحت نظر رییس کمیسیون مذکور در تحقق اهداف کمیته ملی المپیک موفق و موید باشید.

تگ ها


علیرضا پاکدل سید رضا صالحی امیری کمیته ملی المپیک