رئیس فیفا جام جهانی‌تری می‌خواهد!

اینفانتینو می خواهد طرح افزایش تیم های جام جهانی را جدی تر بگیرد و دلایلش را در این ویدئو بیان کرده است ......

اینفانتینو می خواهد طرح افزایش تیم های جام جهانی را جدی تر بگیرد و دلایلش را در این ویدئو بیان کرده است.

تگ ها


فوتبال