رئیس لالیگا: تندیس مسی ساخته خواهد شد زیرا او بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است!

رئیس لالیگا، مسی را برترین بازیکن تاریخ فوتبال معرفی کرد. خاویر تباسرئیسلالیگا اسپانیاکه پیش از این یک ......


 رئیس لالیگا، مسی را برترین بازیکن تاریخ فوتبال معرفی کرد.
 خاویر تباس رئیس لالیگا اسپانیا که پیش از این یکی از طرفداران رونالدو بود، اخیرا در مصاحبه ای مدعی شده است که بی شک مسی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال است و باید از او تندیسی ساخته شود تا از این به بعد در پایان هر فصل به بهترین بازیکن لالیگا تندیس مسی داده شود.

او همچنین افزوده است:

مسی بعد از بازنشستگی بهترین بازیکن تاریخ فوتبال خواهد شد، بعضی می گویند نیمار نیز بازیکن بزرگی است اما این را به خاطر داشته باشید که مسی از سال ها پیش بهترین بوده است. ایده بسیار خوبی است که بعد از خداحافظی مسی، جایزه ای تحت عنوان مسی به بهترین بازیکن فصل لالیگا داده شود مانند جایزه زارا که به بهترین گلزن فصل داده می شود. مسی بی نظیر است و باید تندیسی از او ساخته شود.

تگ ها


فوتبال