رئیس موقت فدراسیون جهانی وزنه‌برداری برکنار شد!

با برکنار شدن رئیس موقت فدراسیون جهانی وزنه برداری توسط هیأت اجرایی فدراسیون، وضعیت این نهاد از قبل بحرانی‌تر شد....

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که برکناری تاماش آیان رئیس پیشین فدراسیون جهانی وزنه برداری و افشای فسادمالی و اداری مدتهاست بحران‌های اساسی را در این رشته المپیکی ایجاد کرده، شوک دیگری بر سیستم مدیریتی فدراسیون جهانی وزنه برداری وارد آمد.

بر این اساس هیأت اجرایی فدراسیون جهانی وزنه‌برداری «اورسالا پاپاندره‌آ» را از ریاست موقت فدراسیون جهانی برکنار و «اینتارانات» تایلندی نایب رئیس اول فدراسیون جهانی را جایگزین او کرد.

این در حالی است که چندی پیش توماس باخ رئیس کمیته بین المللی المپیک با لحنی بسیار جدی و تهدیدآمیز از امور اجرایی فدراسیون جهانی وزنه برداری انتقاد و اعلام کرد اگر این روند رو به بهبود نرود، وزنه برداری در المپیک ۲۰۲۴ پاریس حضور نخواهد داشت!

تگ ها


وزنه برداری فدراسیون جهانی وزنه برداری کمیته بین المللی المپیک