رابرت لواندوفسکی؛ سلطان پنالتی در بایرن مونیخ!

رابرت لواندوفسکی موفق شده است در 11 پنالتی اخیر برای بایرن همه را گل کند و رکورد خوبی را از خود به جا بگذارد ......

رابرت لواندوفسکی موفق شده است در 11 پنالتی اخیر برای بایرن همه را گل کند و رکورد خوبی را از خود به جا بگذارد. نگاهی با تمام 11 پنالتی اخیر این مهاجم لهستانی می اندازیم.

تگ ها


رابرت لواندوفسکی بایرن مونیخ Bundesliga فوتبال