رابونای دیدنی کریس رونالدو در تمرینات رئال!

کریس رونالدو در تمرینات اخیر رئال فوق العاده بوده و پس از زدن گلی با شانه، یک پاس زیبا هم با تکنیک رابونا فرستاد تا آمادگی خود را نشان دهد ......

کریس رونالدو در تمرینات اخیر رئال فوق العاده بوده و پس از زدن گلی با شانه، یک پاس زیبا هم با تکنیک رابونا فرستاد تا آمادگی خود را نشان دهد.

تگ ها


کریستیانو رونالدو رئال مادرید لالیگا فوتبال