رادیو مدال (۳۳): از خنثی کردن گوجه تا شایعات در مورد فروزان و تراکتور

قسمت سی و سوم رادیو مدال، گونه و قالبی جدید از پادکست خبری است. با ما باشید و اخبار مهم روز را به شکلی تازه مرور کنید....

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. قسمت سی و سوم رادیو مدال پیش روی شماست.