رادیو مدال (۵۳): از پاچه خاری ژاوی تا بیست سال زندان برای هدایتی

قسمت پنجاه و سوم رادیو مدال، گونه و قالبی جدید از پادکست خبری است. با ما باشید و اخبار مهم روز را به شکلی تازه مرور کنید....

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. قسمت پنجاه و سوم رادیو مدال پیش روی شماست.

تگ ها


رادیو مدال ژاوی هدایتی پادکست فوتبال