رادیو مدال (۶۲): افشای مدارک دلالی شفر توسط خطیر /حرف های نامناسب ویسی

از افشای اسنادی مبنی بر دلالی وینفرد شفر تا شکایت تاج از کیروش و حرف های نامناسب عبدالله ویسی، در قسمت شصت و دوم رادیو مدال...

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. اخبار مهم روز، از افشای اسنادی مبنی بر دلالی وینفرد شفر تا شکایت تاج از کیروش و حرف های نامناسب عبدالله ویسی را به شکلی تازه مرور کنید. قسمت شصت و دوم رادیو مدال پیش روی شماست.