رادیو مدال (۷۵): ایرج پول بده نیست، لوگوی باشگاه را ببرید

از توقیف لوگوی پرسپولیس تا بازی دوستانه تیم ملی بزرگسالان و امید، در قسمت هفتاد و پنجم رادیو مدال...

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. اخبار مهم روز از توقیف لوگوی پرسپولیس تا بازی دوستانه تیم ملی بزرگسالان و امید را به شکلی تازه مرور کنید. قسمت هفتاد و پنجم رادیو مدال پیش روی شماست.