رادیو مدال (۷): بیش از ۲۸ میلیارد تومان بودجه امسال فوتبال ایران

در قسمت هفتم رادیو مدال، علاوه بر اخبار شروع نیم فصل دوم فوتبال ایران، صحبت های تاج را در مورد بودجه تخصیص یافته به فوتبال ایران مرور خواهیم کرد....

هر هفته شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت شش عصر، با یک بسته خبری از مهترین اتفاقات فوتبالی ایران و جهان با رادیو مدال همراه باشید. قسمت هفتم رادیو مدال و مهم‌ترین اخبار روز پیش روی شماست.