رادیو مدال (۳۶): تبریز یا آرژانتین؟ هواداران دوآتشه مقابل ماشین آب پاش

قسمت سی و ششم رادیو مدال، گونه و قالبی جدید از پادکست خبری است. با ما باشید و اخبار مهم روز را به شکلی تازه مرور کنید....

هر هفته شنبه تا چهارشنبه، شنونده رادیو مدال باشید. قسمت سی و ششم رادیو مدال پیش روی شماست.

تگ ها


رادیو مدال فوتبال